Bed and Breakfast De Steenenkamer    
Aan de andere kant van de IJssel, recht tegenover Deventer lagen de stadsweiden. Van de 16e tot de 19e eeuw werd dit gebied gebruikt door de Grootburgers van Deventer om o.a. hun vee in te laten weiden. Dat recht van Grootburger kon worden gekocht, gekregen of geerfd. Er wonen overigens nog steeds zo�n honderd Grootburgers in Deventer. Om de stadstuinen te beschermen tegen stroperij en rovers, werden op de grenzen van de stadsweiden z.g. landweren aangelegd. Dit waren opgeworpen wallen met een sloot en dichte bosschages van meidoornstruiken en hakhout. De noordelijke doorgang in de landweer werd beschermd door een stenen huis dat hier in 1397 werd gebouwd. Aan dit huis ontleent de Steenenkamer zijn naam. Bestuurlijk behoort dit gebied als gevolg van juridische perikelen in de 14e eeuw tot de gemeente Voorst. De stads of Bolwerksweiden behoren nog steeds tot de gemeente Deventer.

Bed and Breakfast Deventer

Het erve en goed 'De Steenenkamer' of 'Buitenhuisgoed' wordt in een akte van 1545 vermeld als landgoed met heiden, weiden en houtgewas. De Steenenkamer is als tuinbouwgebied pas in de 18e eeuw tot ontwikkeling gekomen. De Oude IJssel vormde hierbij de natuurlijke grens van het gebied. De Steenenkamer kent een typische tuindersverkaveling, rechte straatjes die loodrecht op de dijk staan met daartussen de tuinen. De dijk is vanuit elk straatje zichtbaar en daarmee is de ruimte erachter voelbaar. 
Bed & breakfast de Steenenkamer bevindt zich in een van oudsher tuindershuis uit 1934. Het heeft een bouwlaag met een langskap en een werkplaats op een perceel van 1750 m2.